มาตรฐาน

สมโภชพระนางมารีย์ปฏิสนธิบ้านเณรเล็กสังฏมณฑลราชบุรี 10ธค.60​

Advertisements

ทีมเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรีส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันโบลิ่งการกุศล ชมรมผู้สูงอายุ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560

มาตรฐาน

​​​

ออกหน่วยเวชบุคคล วัดนักบุญอันตน

มาตรฐาน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกราชบุรี  สังฆมณฑลราชบุรี ได้ให้บริการตรวจสุขภาพกับพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชายหญิงและพี่น้องสัตบุรุษ  ณ วัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย อำเภอ ดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  สำหรับปีนี้แม้อากาศจะร้อน พวกเราก็บ่ย่าน (ไม่กลัว)….จริงไหมพี่น้อง 


เวชบุคคลฯราชบุรี ออกหน่วย วัดพระเมตตา ไทรงาม

มาตรฐาน

18880300_1896532447234234_1284439551917285863_o.jpg

               เมื่อวันอาทิตย์ที่  4  มิถุนายน  2017  ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี             ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพพื้นฐานสำหรับผู้มาร่วมฉลองชุมชนความเชื่อ ณ วัดพระเมตตา   ไทรงาม อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี   นำทีมโดย คุณ สมจิตร์ ศักดิ์สิทธิกร ประธานเวชบุคคลฯ คุณสุวณีย์  วิจิตรโชติ และสมาชิกของชมรมเวชบุคคลฯ โดยมีพระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญมาร่วมเป็นกำลังใจให้พวกเราเสมอ  นอกจากนี้ยังมีพี่น้องคริสตชนที่มาร่วมฉลองวัดมาใช้บริการอีกด้วย 

เข้าเงียบเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรี

มาตรฐาน

      เมื่อวันที่ 20  พฤษภาคม 2017  ที่ผ่าน เวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรี  ร่วมกับ คพ.วุฒิกร พันธ์ยิ่งยก จิตตาภิบาลของชมรม ฯ และ คุณ สมจิตร์ ศักดิ์สิทธิกร ประธานเวชบุคคล สังฆมณฑลราชบุรี     จัดร่วมเข้าเงียบให้กับสมาชิกชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรี    และขอขอบพระคุณ คุณพ่อ เสกสิฐ เล้ากิจเจริญ เอื้อเฟื้อ สถานที่เข้าเงียบ  ณ โรงเรียนวีระศิลป์  ท่าม่วง กาญจนบุรี   Cr.Photo by  พนิดา  แหวกวารี