Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เวชบุคคลร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บรรเทาภัยน้ำท่วม มุ่งสู่ใต้ 12-15 มค

คุณสมจิตร์ ศักดิ์สิทธิ์กร ประธานเวชสังฆมณทลราชบุรี พร้อมตัวแทนเวชฯ คุณจิราภรณ์ฯและคุณดวงเดือนร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บรรเทาภัยน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราชและจ.สุราษฏร์ธานี วันที่ 12-15 มค.60

นำโดยคุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคมพัฒนาสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรี ตรวจสุขภาพนักเรียนคำสอน 2016

IMG_0167เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 ทีมงานเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ได้ร่วมตรวจสุขภาพน้องนักเรียน ค่ายคำสอนสังฆมณฑลราชบุรี ปีนี้ชื่อว่า “เมตาดั่งพระบิดา” กับคณะคุณพ่อ มาเซอร์ ซิสเตอร์ บราเดอร์ มาสเตอร์ ครูคำสอน ซึ่งในปีนี้มีน้อง ๆ มาเรียนคำสอนกว่า 147 คน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เวชบุคคล สังฆมณฑลราชบุรี เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ที่บ้านไร่ โยเซฟ-มารีย์ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 21-22 กุมภาพันธ์ 2559

เวชบุคคล สังฆมณฑลราชบุรี เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ที่บ้านไร่ โยเซฟ-มารีย์ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 21-22 กุมภาพันธ์ 2559
คุณพ่อ วุฒิกร พันธ์ยิ่งยก จิตตาภิบาล คุณสมจิตร์ ศักดิ์สิทธิกร ประธานเวชฯ
เริ่มกิจกรรมแบ่งปันของเช้าวันที่2 ..การสื่อสาร(อย่างมีสติ-สมาธิ) ทดลองปฏิบัติ
กิจกรรมแบ่งปันต่อเนื่อง..รายการshoping สนุกสนาน..มีโหวตแจกรางวัลภาพวาดด้วย
และแต่งแต่งคณะกรรมการชุดใหม่ ในการแต่งแต่งคณะกรรมการ จะมีวาระ 2 ปี และอิงกับการเลื่อกตั้งคณะกรรมการเวชระดับชาติ ในเดื่อน มีนาคม ทุกๆๆ 2 ปี

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2556 ทางคาริตัสไทย จะจัดงานสัมมนาฯบุคลากรฝ่ายสังคม ที่บ้านสวนพระหฤทัย จ.ราชบุรี คุณพ่อไพรัชขอเรียนเชิญพี่เป็นตัวแทนงานเวชบุคคลฯ เพื่อร่วมวางแผนงานของฝ่ายสังคม

โครงการและกำหนดการส _ัมมนาบุคคลากร Caritas T hailand _u _pdate 5 Nov 2013 (1)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอคำภาวนาพี่เยาวดี เข้ารพ.ท่าม่วง

เรียนพี่ๆๆ กลุ่มเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรี ขอคำภาวนาให้พี่เยาวดี พี่ยาวดีเข้ารพ.เมื่อคืนนี้ ที่รพ.ท่าม่วงค่ะ
เรียนพี่ๆๆ กลุ่มเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรี ขอคำภาวนาให้พี่เยาวดี พี่ยาวดีเข้ารพ.เมื่อคืนนี้ ที่รพ.ท่าม่วงค่ะ
Posted in ห้องภาพเวชฯ

ต้อนรับพระอัครสังฆราชพอลชาง อิน-นัมเอกอัครสมณฑูตวาติกันประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2556 เวชบุคลออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นในวันฉลองอาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวกโดยมีพระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤกเจริญ เป็นประธาน และได้มีพิธีต้อนรับพระอัครสังฆราชพอลชาง อิน-นัมเอกอัครสมณฑูตวาติกันประจำประเทศไทย อย่างสง่างามและสมเกียรติIMG_0098 (Small) IMG_0099 (Small) IMG_0101 (Small) IMG_0111 (Small) IMG_0333 (Small) IMG_0334 (Small) IMG_0563 (Small) IMG_0653_1 (Small) IMG_0700 (Small) IMG_0788 (Small) IMG_0794 (Small)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เวชบุคคล ลงพื้นที่ออกหน่วยตรวจสุขภาพ วัดพระคริสตหฤทัย 23 มิย.56

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2556 เวชบุคคล ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้กับสัตบุรุษ

วัดพระคริสตหฤทัย อำเภอวัดเพลง จ.ราชบุรี

พระคุณเจ้าปัญญา กฤษเจริญ พระสังฆราช ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ให้เกียรติ ร่วมถ่ายภาพ พร้อมกับ สังฆานุกร   ยอแซฟ ธนายุทธ นันทพรพิสุทธิ์
IMG_0724IMG_0721 IMG_0728 IMG_0729 IMG_0730 IMG_0743 IMG_0744 IMG_0745 IMG_0747 IMG_0881 IMG_0897 IMG_1097 IMG_1099 IMG_1100 IMG_1135 IMG_1137 IMG_1140

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมรำลึกการจากไปของ คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สิรนนท์ สรรเพ็ชรและครอบครัวสรรเพ็ชร 

ขอเรียนเชิญ ร่วมบูชาขอบพระคุณ

โดย…*

อธิการเจ้าคณะ คุณพ่อเชิดชัย เลิศจิตรเลขา เวลา 10.30 น. วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2013
ณ. คามิลเลียนโคกวัด ปราจีนบุรี

รำลึกถึงการจากไปของ _คพ.สิรนนท์ ฯ

แผนที่เดินทาง

ข้อมูล การเดินทางฯ 1. _pdf

ข้อมูลการเดินทางฯ 2

ประกาศจากส่วนกลาง mail ; ;

เมื่อ 19 มิถุนายน 2556, 15:50, wandee