เวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรี ตรวจสุขภาพนักเรียนคำสอน 2016

IMG_0167เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 ทีมงานเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ได้ร่วมตรวจสุขภาพน้องนักเรียน ค่ายคำสอนสังฆมณฑลราชบุรี ปีนี้ชื่อว่า “เมตาดั่งพระบิดา” กับคณะคุณพ่อ มาเซอร์ ซิสเตอร์ บราเดอร์ มาสเตอร์ ครูคำสอน ซึ่งในปีนี้มีน้อง ๆ มาเรียนคำสอนกว่า 147 คน

เวชบุคคล สังฆมณฑลราชบุรี เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ที่บ้านไร่ โยเซฟ-มารีย์ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 21-22 กุมภาพันธ์ 2559

เวชบุคคล สังฆมณฑลราชบุรี เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ที่บ้านไร่ โยเซฟ-มารีย์ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 21-22 กุมภาพันธ์ 2559
คุณพ่อ วุฒิกร พันธ์ยิ่งยก จิตตาภิบาล คุณสมจิตร์ ศักดิ์สิทธิกร ประธานเวชฯ
เริ่มกิจกรรมแบ่งปันของเช้าวันที่2 ..การสื่อสาร(อย่างมีสติ-สมาธิ) ทดลองปฏิบัติ
กิจกรรมแบ่งปันต่อเนื่อง..รายการshoping สนุกสนาน..มีโหวตแจกรางวัลภาพวาดด้วย
และแต่งแต่งคณะกรรมการชุดใหม่ ในการแต่งแต่งคณะกรรมการ จะมีวาระ 2 ปี และอิงกับการเลื่อกตั้งคณะกรรมการเวชระดับชาติ ในเดื่อน มีนาคม ทุกๆๆ 2 ปี

วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2556 ทางคาริตัสไทย จะจัดงานสัมมนาฯบุคลากรฝ่ายสังคม ที่บ้านสวนพระหฤทัย จ.ราชบุรี คุณพ่อไพรัชขอเรียนเชิญพี่เป็นตัวแทนงานเวชบุคคลฯ เพื่อร่วมวางแผนงานของฝ่ายสังคม

โครงการและกำหนดการส _ัมมนาบุคคลากร Caritas T hailand _u _pdate 5 Nov 2013 (1)

ขอคำภาวนาพี่เยาวดี เข้ารพ.ท่าม่วง

เรียนพี่ๆๆ กลุ่มเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรี ขอคำภาวนาให้พี่เยาวดี พี่ยาวดีเข้ารพ.เมื่อคืนนี้ ที่รพ.ท่าม่วงค่ะ

เรียนพี่ๆๆ กลุ่มเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรี ขอคำภาวนาให้พี่เยาวดี พี่ยาวดีเข้ารพ.เมื่อคืนนี้ ที่รพ.ท่าม่วงค่ะ

ต้อนรับพระอัครสังฆราชพอลชาง อิน-นัมเอกอัครสมณฑูตวาติกันประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2556 เวชบุคลออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นในวันฉลองอาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวกโดยมีพระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤกเจริญ เป็นประธาน และได้มีพิธีต้อนรับพระอัครสังฆราชพอลชาง อิน-นัมเอกอัครสมณฑูตวาติกันประจำประเทศไทย อย่างสง่างามและสมเกียรติIMG_0098 (Small) IMG_0099 (Small) IMG_0101 (Small) IMG_0111 (Small) IMG_0333 (Small) IMG_0334 (Small) IMG_0563 (Small) IMG_0653_1 (Small) IMG_0700 (Small) IMG_0788 (Small) IMG_0794 (Small)

เวชบุคคล ลงพื้นที่ออกหน่วยตรวจสุขภาพ วัดพระคริสตหฤทัย 23 มิย.56

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2556 เวชบุคคล ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้กับสัตบุรุษ

วัดพระคริสตหฤทัย อำเภอวัดเพลง จ.ราชบุรี

พระคุณเจ้าปัญญา กฤษเจริญ พระสังฆราช ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ให้เกียรติ ร่วมถ่ายภาพ พร้อมกับ สังฆานุกร   ยอแซฟ ธนายุทธ นันทพรพิสุทธิ์
IMG_0724IMG_0721 IMG_0728 IMG_0729 IMG_0730 IMG_0743 IMG_0744 IMG_0745 IMG_0747 IMG_0881 IMG_0897 IMG_1097 IMG_1099 IMG_1100 IMG_1135 IMG_1137 IMG_1140

ขอเชิญร่วมรำลึกการจากไปของ คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สิรนนท์ สรรเพ็ชรและครอบครัวสรรเพ็ชร 

ขอเรียนเชิญ ร่วมบูชาขอบพระคุณ

โดย…*

อธิการเจ้าคณะ คุณพ่อเชิดชัย เลิศจิตรเลขา เวลา 10.30 น. วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2013
ณ. คามิลเลียนโคกวัด ปราจีนบุรี

รำลึกถึงการจากไปของ _คพ.สิรนนท์ ฯ

แผนที่เดินทาง

ข้อมูล การเดินทางฯ 1. _pdf

ข้อมูลการเดินทางฯ 2

ประกาศจากส่วนกลาง mail ; ;

เมื่อ 19 มิถุนายน 2556, 15:50, wandee

เวชบุคคลลงพื้นที่พร้อมหน่วยประกาศพระวรสารฯวันที่ 15 มิถุนายน 2556

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2556 เวชบุคคลฯลงพื้นที่ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้่องต้น พร้อมกับ

กลุ่มฆราวาส แพร่ธรรม รุ่น 7 โดยการนำ คุณพ่อ สมบูรณ์ แสงประสิทธิ์ จากหน่วยประกาศพระวรสารสู่ปวงชน ที่โรงเรียน บ้านหัวหิน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

IMG_0001

 

IMG_0000IMG_0002 IMG_0004 IMG_0006 IMG_0007 IMG_0008 IMG_0009 IMG_0010 IMG_0012 IMG_0014 IMG_0015 IMG_0016 IMG_0017 IMG_0018 IMG_0020 IMG_0021 IMG_0024 IMG_0025 IMG_0027 IMG_0028 IMG_0033 IMG_0034 IMG_0035 IMG_0040 IMG_0041 IMG_0047 IMG_0053