เข้าเงียบเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรี

      เมื่อวันที่ 20  พฤษภาคม 2017  ที่ผ่าน เวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรี  ร่วมกับ คพ.วุฒิกร พันธ์ยิ่งยก จิตตาภิบาลของชมรม ฯ และ คุณ สมจิตร์ ศักดิ์สิทธิกร ประทานเวชบุคคล สังฆมณฑลราชบุรี     จัดร่วมเข้าเงียบให้กับสมาชิกชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรี    และขอขอบพระคุณ คุณพ่อ เสกสิฐ เล้ากิจเจริญ เอื้อเฟื้อ สถานที่เข้าเงียบ  ณ โรงเรียนวีระศิลป์  ท่าม่วง กาญจนบุรี   Cr.Photo by  พนิดา  แหวกวารี 

 

 

เวชบุคคลร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บรรเทาภัยน้ำท่วม มุ่งสู่ใต้ 12-15 มค

คุณสมจิตร์ ศักดิ์สิทธิ์กร ประธานเวชสังฆมณทลราชบุรี พร้อมตัวแทนเวชฯ คุณจิราภรณ์ฯและคุณดวงเดือนร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บรรเทาภัยน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราชและจ.สุราษฏร์ธานี วันที่ 12-15 มค.60

นำโดยคุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคมพัฒนาสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ

เวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรี ตรวจสุขภาพนักเรียนคำสอน 2016

IMG_0167เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 ทีมงานเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ได้ร่วมตรวจสุขภาพน้องนักเรียน ค่ายคำสอนสังฆมณฑลราชบุรี ปีนี้ชื่อว่า “เมตาดั่งพระบิดา” กับคณะคุณพ่อ มาเซอร์ ซิสเตอร์ บราเดอร์ มาสเตอร์ ครูคำสอน ซึ่งในปีนี้มีน้อง ๆ มาเรียนคำสอนกว่า 147 คน

เวชบุคคล สังฆมณฑลราชบุรี เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ที่บ้านไร่ โยเซฟ-มารีย์ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 21-22 กุมภาพันธ์ 2559

เวชบุคคล สังฆมณฑลราชบุรี เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ที่บ้านไร่ โยเซฟ-มารีย์ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 21-22 กุมภาพันธ์ 2559
คุณพ่อ วุฒิกร พันธ์ยิ่งยก จิตตาภิบาล คุณสมจิตร์ ศักดิ์สิทธิกร ประธานเวชฯ
เริ่มกิจกรรมแบ่งปันของเช้าวันที่2 ..การสื่อสาร(อย่างมีสติ-สมาธิ) ทดลองปฏิบัติ
กิจกรรมแบ่งปันต่อเนื่อง..รายการshoping สนุกสนาน..มีโหวตแจกรางวัลภาพวาดด้วย
และแต่งแต่งคณะกรรมการชุดใหม่ ในการแต่งแต่งคณะกรรมการ จะมีวาระ 2 ปี และอิงกับการเลื่อกตั้งคณะกรรมการเวชระดับชาติ ในเดื่อน มีนาคม ทุกๆๆ 2 ปี

วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2556 ทางคาริตัสไทย จะจัดงานสัมมนาฯบุคลากรฝ่ายสังคม ที่บ้านสวนพระหฤทัย จ.ราชบุรี คุณพ่อไพรัชขอเรียนเชิญพี่เป็นตัวแทนงานเวชบุคคลฯ เพื่อร่วมวางแผนงานของฝ่ายสังคม

โครงการและกำหนดการส _ัมมนาบุคคลากร Caritas T hailand _u _pdate 5 Nov 2013 (1)